دانلود فیلم آموزشی

فیلم های آموزشی و دوره ۱۰۰% عملی و کاربردی تدریس شده طوری که شما را از استفاده رفرنس های دیگر و همچنین کلاس های آموزشگاهی بی نیاز می نماید.

آموزش فارسی نصب Windows Server 2012 R2 , Windows 8.1 به همراه پیکربندی VMware Workstation 10

آموزش فارسی معرفی یکسری از قابلیت و توانمدیهای جدید Windows Server 2012 R2

آموزش فارسی معرفی قابلیت و توانمدیهای Power shell windows Server 2012 R2

آموزش فارسی نحوه تبدیل windows Server 2012 R2 از Mode GUI به Core و بالعکس

آموزش فارسی NIC Teaming در windows Server 2012 R2

آموزش فارسی Storage Service در Windows Server 2012 R2

آموزش فارسی نصب و پیکربندی Active Directory ,DNS ,DHCP روی Windows Server 2012 R2

و…