آرشيو کامپیوتر , بازی مسابقه اي , دانلود بازي کامپیوتر

حالت COP در بازی تست درایو ۶ یک حالت تعقیب و گریزی است که به بازیکن در این قسمت اجازه ی کسب امتیاز میدهد و اگر شما در این زمان پلیس باشید که میتوانید با دستگیر کردن مجرم امتیاز کسب کنید و اگر هم مجرم باشید که با فرار کردن از دست پلیس ها امتیاز های مورد نظر را کسب میکنید . در حالت دیگر این بازی شما با دیگر رقبا مسابقه میدهید که در این ورژن شما هر چه از حریفان فاصله بگیرید از زوحیه ی آن ها کاسته میشود و شما میتوانید حس واقعی بازی را در این لحظه احساس کنید . در قسمت مسابقه هم سر پیچی از قوانین بازی موجب تعقیب شدن شما توسط پلیس میشود .

وب سایت فارسی زبان برای دانلود ها | www.4downloads.ir

تصاویر محیط بازی :

وب سایت فارسی زبان برای دانلود ها | www.4downloads.ir

وب سایت فارسی زبان برای دانلود ها | www.4downloads.ir

وب سایت فارسی زبان برای دانلود ها | www.4downloads.ir