دانلود فیلم آموزشی , دانلود ویژه , موضوعات گوناگون
این ویدئو آموزشی بیلیارد شامل ۳ بخش می باشد. بخش اول حاوی ۹۵ کلیپ اموزشی ورزش بیلیارد می باشد بخش دوم حاوی فیلم آموزشی ورزش بیلیارد توسط استاد بین الملی این ورزش می باشد.
بخش سوم نیز حاوی کتاب های جامع از ورزش بیلیارد به همراه کتاب های تمرین و آماده سازی این ورزش است.
هم اکنون دانلود فیلم آموزشی این مطلب در ادامه از سایت بزرگ فوردانلودز قابل دریافت میباشد. 

وب سایت فارسی زبان فوردانلودز | www.4downloads.irوب سایت فارسی زبان برای دانلود ها | www.4downloads.ir