دانلود کتاب , موضوعات گوناگون
نام کتاب : آخرین گفتار داریوش کبیر
ناشر : فوردانلودز
نوع فایل : pdf
وب سایت فارسی زبان فوردانلودز | www.4downloads.ir

بخشی از متن کتاب : اینک که من از دنیا می روم ۲۵ کشور جزو امپراتوری ایران است . در تمام این کشورها پول رواج دارد و ایرانیان در آن کشورها دارای احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران محترم شمرده می شوند . جانشین من خشایار باید بداند همانند من در حفظ این کشور بکوشد و راه نگهداری این سرزمین ها این است که در امور داخلی آنها دخالت نکند و مذهب و شعایر آنها محترم بشمارد …..