نرم افزار پاکت پی سی , نرم افزار موبایل
این بار برای کاربران سری گوشی های پاکت پی سی یک دفترچه تلفن هوشمند و پرکاربرد با نام iContactرا آماده کرده ایم که در قیاس سایر نرم افزارهای دفترچه تلفن امتیازات ویژه و درخور توجه ای دارد که با نصب به این امتیازات پی خواهید برد.


[
دانلود – با حجم ۹۷ کیلوبایــت
]
[ پســـورد :
www.4downloads.ir – به کوچک بودن حروف دقت نمائید ]